Ge ditt företag en injektion av energi. Tillsammans skapar vi  delaktighet, stolthet och engagemang.

Det
kan handla om en serie möten eller enbart en inspirerande workshop.Våra tjänster
Vi skapar magi i alla mötenHåkan Fäctare och Gabriella Lockwall håller i var sin orange pumpa, Inspirationslyftet håller i varsin rund orange pumpa.

FÖRELÄSNING OM ATT INSPIRERA

Under någon timme genomför vi en föreläsning och har dialog
tillsammans. Vi ger tips om de förberedelser som är nödvändiga för att skapa energi och kunskap för det rätta bemötandet. Vår erfarenhet är att engagerade medarbetare ger ett lyft för organisationen. 

Normalt jobbar vi båda med fysiska möten, men under rådande omständigheter har vi även tagit fram ett digitalt koncept. Vi vet att det behövs.

Inspirationslyftet beskriver vilka "verktyg" som är effektiva och som ger nystart och resultat i slutändan. Vi fördjupar oss också i det ickeverbala bemötandet, med praktiska övningar och rollspel.


        "En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet,
         en optimist ser möjligheter i varje svårighet".
         Winston Churchill

Lisbeth Gustavsson, Owner and Management Consultant på Projektfolket AB

"Håkan är en otrolig inspiratör som tänker utanför ramarna. Han är mycket positiv och ser möjligheterna med ALLT.

Att se sina medmänniskor och få dem att känna sig bekräftade och viktiga
är en stor styrka som han har."INSPIRATIONSLYFT FÖR LEDARE

Nya utmaningar ger nya förutsättningar för organisationen 
att gemensamt bidra till ett lyckat resultat. Låt medarbetarna vara en del av framgången. Inspirationslyftet ger arbetet ett större värde, med allt som behövs för att medarbetarna ska kunna växa av kunskap i bemötande och blomma ut av stolthet.

Som ledare är det av största vikt att ta hand om behov, innovation och validera  kunskap. Under en halv- eller heldag, låter vi ledarna få den inspiration, insikt och kunskap som behövs. Detta för att få medarbetarna att bidra till ett magiskt bemötande till varje kund och kollega varje dag.

Vi har även tagit fram ett digitalt koncept. Vi vet att det behövs.

En viktig del i vår utbildning är att förmedla ökad kunskap och träning i det ickeverbala bemötandet. Vi bidrar med Växtkraft i din organisation.

          "Människan är inte annat än summan av sina tankar.
          Det man tänker blir man".
          Mahatma Gandhi 

Ett äppelträd i en park

"Gabriella kan konsten att få mig att känna mig trygg med att ta fram de jobbigaste situationerna, samtidigt som hon kan få dem att kännas så verklighetstrogna så att de gör lika ont som i verkligheten

Innehållet blev helt skräddarsytt efter mina behov, ovanligt och klockrent."


Max Koszela, chef inom Bonnierkoncernen

INSPIRATIONSLYFT FÖR MEDARBETARE

Inspirationslyftet skapar de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska leva företagets och organisationens värderingar i vardagen. Nyckeln till framgång är delaktighet, stolthet och kunskap.

Under en halv- eller heldag , bygger vi en inkluderande värld, där den positiva energin gör att vardagen blir mer begriplig. Vi erbjuder både fysiska och digitala möten, som också kan kombineras.

Medarbetaren kommer att känna växtkraft och ökad initiativförmåga. De får också möjlighet att i rollspel förkovra sig i det ickeverbala bemötandet. Detta för att öka kunskapen och självsäkerheten att möta sin omgivning på bästa sätt.


          "När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, 

          förändras de saker du betraktar".
          Max Planck

"Vi samlade butiks- och entrépersonal, pedagoger och vakter till två inspirationsdagar med Gabriella som på ett proffsigt sätt gav oss verktyg
att jobba vidare med.

Gabriellas verktygslåda konkurrerar ut de flesta och vi tackar för ett fantastiskt engagemang."


Monica Öberg, chef för besöksservice
Historiska museet

"Håkan och jag samarbetade i flera projekt under min tid på Swedavia. Håkan har en förmåga att inspirera, stötta och få sina med arbetare att tänka utanför ramarna, en sann energikälla."


Anna Lakmaker, VD Destination Sigtuna

"Gabriella, uppskattade din energi och närvaro i rummet och din förmåga att varva teori med korta övningar på ett inbjudande, engagerande och roligt sätt.
Fick mycket kunskap och aha-upplevelser med oss på kort tid!"


Anna Karevi Verdoes, enhetschef Regionalt cancercentrum väst, Sahlgrenska universitetssjukhuset


“Jag har haft glädjen att arbeta med Håkan Fäctare i samband med förbättringsarbeten på Stockholm Arlanda Airport. Håkan är en otroligt kunnig, inspirerande och engagerad person som bidrar till att skapa en positiv atmosfär för sin omgivning.

Han är skicklig på att se helheten och identifiera synergier mellan förbättringsaktiviteter."


Anne Mede Ageling, Consumer insight Manager på Telia Company