Annette Marmaridou på Björkhagens Husläkarmottagning i Stockholm

Inspirationslyftets frukostseminarium


Vilken härlig succé det blev med Inspirationslyftets  frukostseminarium den 7 april.

Vi beskrev hur man  förverkligar ambitionerna att skapa ökad kunskap i bemötande och kroppsspråk och skapa engagemang genom delaktighet, stolthet och arbetsglädje.

På plats fanns även Tomas Westman från fönsterputsarföretaget Tomina, som berättade om vad Håkan och Gabriella på Inspirationslyftet har bidragit med och vad effekten har blivit, sedan han anlitat oss.

"Kroppshållning, glädje, FEKA, Superbra!!! Inspirerande."
 – Rosalba Deglinnocenti, Enhetschef på Danderyds sjukhus

"Vikten av att vi i organisationen pratar om värderingar, att låta personalen vara delaktiga. Tänk om vi får fler företag som jobbar som Inspirationslyftet."

  – Ann-Charlotte Lallerman, Lallerman Management Consulting

"Vikten att utgå från personalen och omforma dokument till enkla konkreta saker."
 – Lisbeth Gustavsson, Owner & Management Consultant at Projektfolket AB

"Kroppsspråket är viktigt samt storytelling. Er inspiration till arbetsglädje. Ert positiva och inspirerande dragning. Toppen!"
 – Ann-Helen Gustafsson, Bibliotekschef på Danderyds kommun

"Tomas berättelse om Tomina, bra exempel på hur det går att gå från ord till handling."
  –  Peter Rydebjörk, Guideansvarig på Vasamuseet

"Min första reflektion var det oväntade i mötets upplägg. Inspirerar att tänka nytt (inledning, presentation, dekoration etc)."
  –  Jenny Friman, Stationschef på MTR

"Vikten av att koka ned koncept och processer till enkla principer för spridning."

  – Jakob Enquist, Områdeschef Information på MTR