Gula blommor

Vårt koncept


Vi skapar magi i alla möten


Exempel på hur ett koncept med Inspirationslyftet kan se ut:


Planeringsmöte för eventuell överenskommelse

Studiebesök för behovsanalys


Inspirationsföreläsning med workshop för ledarna.


Kurserna
:

Skapa energi genom bekräftelse och en visuell gemensam framgångssaga.
Ickeverbala övningar med workshop.

Dokumentation av händelser, positiva presentationer, synpunkter samt fotografering av deltagare.
Feedback samt mätning av engagemang bland kursdeltagare.
På sikt nöjdare kunder.


Konceptutveckling skräddarsydd för just er verksamhet.


Uppföljning av avslut.

Koncept:

Skapa delaktighet,
stolthet, arbetsglädje
och praktiska
skräddarsydda
övningar

Effekt:


Medarbetare som
är inspirerade, har
energi och kunskap
i bemötandeResultat:

Engagerade
medarbetare som
bidrar till ökat
kundvärde
och lönsamhet