Inspirationslyftet och Tomina

En framgångssaga


Delaktighet, stolthet, arbetsglädje


Tomina AB är sedan 1994 en av landets ledande leverantörer av fönsterputs.


När vi för ett antal år sedan blev anlitade av Tomina innebar det en fantastisk resa
som fortfarande pågår. Samarbetet har givit företaget en stor boost. Man arbetar
numera efter ett tydligt koncept i vardagen gällande bemötande och hur
man lever företagets värderingar i vardagen. Detta koncept vill vi
fortsätta att sprida runt om i landet.


Ambitionen är att varje medarbetare ska känna delaktighet och se på sig själva och
sitt arbete med stolthet, då blir de också stolta ambassadörer för sitt företag.  Detta
sprider sig och ger nöjdare kunder.  Efter slutförd utbildning får medarbetarna ett
"körkort" som certifierar att de nu kan representera sitt företag till fullo.


Konceptet har bidragit till nöjdare kunder och medarbetare som utstrålar stolthet och
arbetsglädje i sin roll. ”Här känns det som att vi fönsterputsare betyder något”,
länk till artikel i Dagens Nyheter, september 2019.